SN74148 – dekoder priorytetowy 8 linii na 3

 
   

Oznaczenie graficzne dekodera typu SN74148

 

Opis

Układ SN74148 zawiera dekoder priorytetowy 8 linii na 3 (ang. 8-Line to 3-Line Priority Encoder). Dekoder posiada osiem wejść danych 0...7 oraz trzy wyjścia A0, A1 i A3. Stanem aktywnym jest stan niski. Wejście EI (ang. Enable Input - uaktywnij wejścia) oraz wyjście EO (ang. Enable Output) pozwalają na kaskadowe łączenie dekoderów (w materiałach producentów znajdziesz odpowiednie rozwiązanie). Wejścia są buforowane i stanowią obciążenie równoważne jednej bramce TTL. Wyjście GS przyjmuje stan niski 0, jeśli na którymkolwiek z wejść 0...7 panuje stan niski 0, a wyjścia zostały uaktywnione (EI = 0).

 

Tabelka stanów dekodera typu SN74148

Wejścia Wyjścia
EI 0 1 2 3 4 5 6 7 A2 A1 A0 GS EO
1 X X X X X X X X 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 X X X X X X X 0 0 0 0 0 1
0 X X X X X X 0 1 0 0 1 0 1
0 X X X X X 0 1 1 0 1 0 0 1
0 X X X X 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 X X X 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
0 X X 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

 

Schemat sieci logicznej dekodera typu SN74148

Funkcje końcówek

SN54148J, SN54148W
SN54LS148J, SN54LS148W
SN74148J, SN74148N
SN74LS148D, SN74LS148J, SN74LS148N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54148 74148 74LS148 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,3 2,4...3,3 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 wejście 0,EI 40 40 20 µA
pozostałe 80 80 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 wejście 0,EI -1,6 -1,6 -0,4 mA
pozostałe -3,2 -3,2 -0,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 40...60 40...60 10...20 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 9...14 9...14 12...18 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 7...11 7...11 12...18 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN74148

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.