74147 – dekoder priorytetowy 9 linii na 4

 
   

Oznaczenie graficzne dekodera typu 74147

 

Opis

Układ 74147 zawiera dekoder priorytetowy 9 linii na 4 (ang. 9-Line to 4-Line Priority Encoder). Posiada 9 wejść od 1 do 9 oraz 4 wyjścia A, B, C i D. Stanem aktywnym wejść i wyjść jest poziom logiczny 0. Układ działa w ten sposób, iż badany jest stan poszczególnych bitów od 9 do 1. Jeśli zostanie napotkany pierwszy stan 0 na bicie n-tym, to na wyjściach pojawia się binarnie numer n w stanie zanegowanym (tzn. np. dla n = 7 będzie 1000). Dziesiąty stan występuje wtedy, gdy wszystkie wejścia są w stanie wysokim 1.

 

Tabelka stanów dekodera typu 74147

Wejścia Wyjścia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 D C B A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X X X X X X X X 0 0 1 1 0
X X X X X X X 0 1 0 1 1 1
X X X X X X 0 1 1 1 0 0 0
X X X X X 0 1 1 1 1 0 0 1
X X X X 0 1 1 1 1 1 0 1 0
X X X 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
X X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Schemat sieci logicznej dekodera typu 74147

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54147 74147 74LS147 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,3 2,4...3,3 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 42...70 42...70 10...20 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 9...14 9...14 12...18 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 7...11 7...11 12...18 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74147

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.