SN74142 – licznik BCD z zatrzaskami i dekoderem BCD na kod 1 z 10

 
   

Oznaczenie licznika/dekodera typu SN74142

 

Opis

Układ SN74142 zawiera licznik dziesiętny w kodzie BCD, czterobitowy rejestr zatrzaskowy oraz dekoder BCD na 1 z 10 do sterowania lampami Nixie+ (ang. BCD Counter/4-Bit Latch/BCD Decoder/Driver). Układ ten pozwala zastąpić trzy układy scalone o równoważnej mu funkcji.

Wewnętrzny licznik zbudowany jest z czterech przerzutników typu Master-Slave. Licznik jest bezpośrednio zerowany przez wejście CLR. Stan niski na tym wejściu wymusza ustawienie wyjść QA...QD w stan 0. Wyjście kaskadowe QD przyjmuje wtedy stan 1. Wyjście to służy do kaskadowego podłączenia następnej dekady liczącej. Umożliwia to proste tworzenie liczników n-cyfrowych. Zliczanie następuje przy dodatnim zboczu na wejściu CLK, gdy wejście CLR ma stan wysoki. Licznik liczy w kodzie BCD, zatem po zliczeniu 9 impulsów następny impuls zegarowy powoduje wyzerowanie licznika. Wyjścia QA...QD licznika są połączone wewnętrznie z wejściami A...D rejestru zatrzaskowego, który jest sterowany przez wejście STRB. Stan niski na tym wejściu powoduje, że dane z wejść rejestru są przekazywane na jego wyjścia, gdzie trafiają do dekodera. Gdy wejście STRB przechodzi w stan wysoki, na wyjściach QA...QD rejestru zatrzaskowego zostaje zapamiętany ostatni stan. Wyjście QD nie jest zapamiętywane w rejestrze i zmienia się zgodnie ze stanem licznika. Dekoder dekoduje stan swoich wejść A...D na stan niski na wyjściach 0...9, które sterują lampami Nixie+ (lampy Nixie+ wyświetlają cyfry dziesiętne). Pozostałe wyjścia dekodera znajdują się w stanie nieaktywnym.

Wszystkie wejścia układu SN74142 są buforowane i mają obciążenie jednej standardowej bramki TTL.

 

Tabelka stanów dekodera typu SN74142

Wejścia Wyjścia
CLK CLR STRB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 QD
X 0 0 n n n n n n n n n n 1
1 1 0 n 0 n n n n n n n n 1
2 1 0 n n 0 n n n n n n n 1
3 1 0 n n n 0 n n n n n n 1
4 1 0 n n n n 0 n n n n n 1
5 1 0 n n n n n 0 n n n n 1
6 1 0 n n n n n n 0 n n n 1
7 1 0 n n n n n n n 0 n n 1
8 1 0 n n n n n n n n 0 n 0
9 1 0 n n n n n n n n n 0 0
10 1 0 0 n n n n n n n n n 1
11 1 0 n 0 n n n n n n n n 1
12 1 0 n n 0 n n n n n n n 1
13 1 1 n n 0 n n n n n n n 1

n - wyjście znajduje się w stanie nieaktywnym

 

Funkcje końcówek

SN74142

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 74142 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 na QD 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 na QD 0,2...0,4 V
VO(on) Napięcie wyjściowe w stanie włączonym 2,5 V
VO(off) Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym 60 V
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 na QD -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 na QD 8 mA
IO(off) Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym 50 µA
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 mA
ICC Prąd zasilania 68...102 mA
TA Zakres temperatur pracy 0...70 °C
fclock Częstotliwość zegara 0...20 MHz
tw(clock) Szerokość impulsu zegarowego stan 1 15 ns
stan 0 35
tw(clear) Szerokość impulsu zerującego 25 ns
tw(strobe) Szerokość impulsu STROBE 20 ns
tsu Czas zerowania wyjść licznika 25 ns
tstrobe Czas zapamiętywania rejestru 45 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN74142

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.