74140 – dwa czterowejściowe sterowniki NAND linii 50Ω

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 74140

 

Opis

Układ 74140 zawiera dwa niezależne sterowniki NAND linii 50Ω (ang. Dual 4-input positive-NAND 50-Ohm Line Drivers), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

 

Tabelka stanów bramki NAND typu 74140

A B C D Y
1 1 1 1 0
0 X X X 1
X 0 X X 1
X X 0 X 1
X X X 0 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54S140 74S140 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 100 100 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -4 -4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -40 -40 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 60 60 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 10...18 10...18 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 25...44 25...44 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 4...6,5 4...6,5 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 4...6,5 4...6,5 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

54S140

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.