74138 – dekoder/demultiplekser z 3 na 8 linii

 
   

Oznaczenie graficzne dekodera/demultipleksera typu 74138

 

Opis

Układ 74138 zawiera dekoder/demultiplekser 3 linii na 8 linii (ang. 3-line to 8-line Decoder/Demultiplexer). Został on opracowany do zastosowań w wydajnych układach cyfrowych do dekodowania pamięci przy bardzo krótkich czasach propagacji. Gdy układ jest aktywny (G1 = 1, G2A·G2B = 0) na wyjściu Yn, gdzie n jest wartością stanu wejść A, B i C traktowanych jako liczba binarna (A – najmłodszy bit), pojawia się stan 0, a na wszystkich pozostałych wyjściach jest wtedy stan 1. W stanie nieaktywnym wszystkie wyjścia Yn układu przyjmują poziom logiczny 1.

 

Wewnętrzna sieć logiczna dekodera/demultipleksera typu 74138

 

Tabelka funkcji układu 74138

Wejścia Wyjścia
Włączanie Adres
G1 G2 C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
X 1 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1
0 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS138 74LS138 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,5 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 Gx -0,4 -0,4 mA
A, B, C -0,2 -0,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 mA
ICC Prąd zasilania 6,3...10 6,3...10 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 11...20 11...20 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 18...41 18...41 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

54LS138

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.