74136 – cztery dwuwejściowe bramki EXCLUSIVE-OR z wyjściami otwarty kolektor

 
   

Oznaczenie graficzne bramki EXCLUSIVE-OR typu 74136

 

Opis

Układ 74136 zawiera cztery dwuwejściowe bramki EXCLUSIVE-OR (ang. Quadruple 2-input EXCLUSIVE-OR gates with open collector outpus), które realizują sumę modulo 2 (funkcja logiczna WYŁĄCZNIE-LUB):

Wszystkie bramki posiadają wyjścia typu otwarty kolektor, co umożliwia tworzenie iloczynu montażowego.

 

Tabelka stanów bramki EXCLUSIVE-OR typu 74136

A B Y
1 1 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54136 74136 74LS136 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,8 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,25 -0,25 -0,1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 30...43 30...50 6,1...10 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 12...22 12...22 18...30 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 39...55 39...55 18...30 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

54136

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.