SN74135 – cztery dwuwejściowe bramki EXCLUSIVE-OR/NOR

 
   

Oznaczenie graficzne bramki EXCLUSIVE-OR/NOR typu SN74135

 

Opis

Układ SN74135 zawiera cztery dwuwejściowe bramki EXCLUSIVE-OR/NOR (ang. Quad 2-input EXCLUSIVE-OR/NOR gates). Funkcja realizowana przez te bramki zależy od stanu logicznego wejścia C. Gdy C = 0, na wyjściu Y otrzymujemy funkcję EXCLUSIVE-OR wejść A i B. Gdy C = 1, na wyjściu Y otrzymujemy funkcję EXCLUSIVE-NOR wejść A i B. Pełna funkcja wyjściowa posiada następujący przepis:

 

Tabelka stanów bramki EXCLUSIVE-OR/NOR typu SN74135

A B C Y
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 0 0
0 0 1 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 1

 

Funkcje końcówek

54S135J, 54S135W
74S135D, 74S135J, 74S135N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54S135 74S135 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 0,25 0,25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 30...43 30...50 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1, C=0 12...18 12...18 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0, C=0 39...50 39...50 ns
tpLH Czas propagacji z 0 na 1, C=1 14...22 14...22 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0, C=1 42...55 42...55 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN54S135

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.