74133 – jedna 13-wejściowa bramka NAND

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 74133

 

Opis

Układ 74133 zawiera jedną 13-wejściową bramkę uniwersalną NAND (ang. 13-Input Positive NAND Gate), która realizuje funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

 

Tabelka stanów bramki NAND typu 74133

Wejścia A...M Y
Wszystkie 1 0
Co najmniej jedno 0 1

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54S133 74S133 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 50 50 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -2 -2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -1 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 20 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 3...5 3...5 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 5,5...10 5,5...10 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 4...6 4...6 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 4,5...7 4,5...7 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74S133

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.