74128 – cztery dwuwejściowe sterowniki NOR linii 50Ω

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NOR typu 74128

 

Opis

Układ 7428 zawiera cztery dwuwejściowe bramki NOR – sterowniki linii 50Ω (ang. Quadruple 2-input NOR Line Drivers), które realizują funkcję zaprzeczonej sumy logicznej lub iloczynu zaprzeczeń (są to funkcje równoważne, ponieważ wynikają z praw De Morgana):

 

Tabelka stanów bramki NOR typu 74128

A B Y
1 X 0
X 1 0
0 0 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54128 74128 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,26...0,4 0,26...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 29 -42,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 48 48 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 12...21 12...21 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 33..67 33..67 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 6...15 6...15 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 8...18 8...18 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74128

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.