74125 – cztery bufory trójstanowe

 
   

Oznaczenie graficzne bufora 74125

 

Opis

Układ 74125 zawiera cztery bufory trójstanowe magistrali (ang. Quadruple Bus Buffers with 3-state Outputs). Bufory te mogą być blokowane (G = 1) w stanie wysokiej impedancji, co umożliwia dobrą separację sygnałów na magistralach dwukierunkowych. W stanie aktywnym (G = 0) bufory zachowują się jak nieodwracające wzmacniacze sygnału.

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54125 74125 74LS125A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,3 2,4...3,1 2,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4 0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -2 -5,2 -2,6 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 24 mA
ICC Prąd zasilania 32...54 32...54 11...20 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 8...13 8...13 9...15 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 12...18 12...18 8...18 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

54125

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.