SN74122 – przerzutnik monostabilny z podtrzymaniem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika monostabilnego typu SN74122

 

Opis

Układ SN74122 zawiera jeden przerzutnik monostabilny z podtrzymaniem impulsu wyjściowego i wyzwalany dodatnim lub ujemnym zboczem sygnału wejściowego (ang. Retriggerable Monostable Multivibrator). Przerzutnik pozwala sterować długością generowanego impulsu na trzy sposoby. Podstawowy czas trwania impulsu jest programowany przez wybranie zewnętrznego opornika i kondensatora. Układ SN74122 i SN74LS122 posiada wbudowany opornik wewnętrzny Rint o wartości 10kΩ, co umożliwia stworzenie układu tylko z zewnętrznym kondensatorem. Po wyzwoleniu podstawowy czas trwania impulsu wyjściowego może zostać przedłużony przez ponowne podanie sygnału niskiego  na wejście A lub wysokiego na wejście B. Impuls może zostać przerwany przez podanie stanu niskiego na wejście zerujące CLR.

 

Tabelka funkcji przerzutnika SN74122

Wejścia Wyjścia
CLR A1 A2 B1 B2 Q Q
0 X X X X 0 1
X 1 1 X X 0* 1*
X X X 0 X 0* 1*
X X X X 0 0* 1*
1 0 X 1
1 0 X 1
1 X 0 1
1 X 0 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
0 X 1 1
X L 1 1

* stany te zakładają, że poprzedni impuls wyjściowy został całkowicie zakończony

 

Funkcje końcówek

SN54122J, SN54122W
SN54LS122J, SN54LS122W
SN74122N
SN74LS122D, SN74LS122N

Dołączanie elementów zewnętrznych

Elementy RC można dołączać do układu SN74122 na kilka sposobów. Wewnątrz układu znajduje się opornik wewnętrzny o oporności około 10kΩ podłączony do końcówek 9 i 13. Opornik ten można wykorzystać lub całkowicie pominąć przy generacji impulsu wyjściowego (oporność R jest w kΩ, pojemność C jest w pF, czas t w ns).

 

 

 

Przy stosowaniu zerowania lub C > 1000pF należy używać poniższego sposobu połączeń (dowolna dioda krzemowa):

Więcej informacji znajdziesz w materiałach producentów.

 

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54122 74122 74LS122 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 A-B 40 40 20 µA
CLR 80 80 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 A-B -1,6 -1,6 -0,4 mA
CLR -3,2 -3,2 -0,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
IOS Wyjściowy prąd zwarcia -10...-40 -10...-40 -20...-100 mA
ICC Prąd zasilania 23...36 13...40 6...11 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tw(in) Szerokość impulsu wejściowego min. 40 min. 40 min. 40 ns
Rext Opornik zewnętrzny 5...25 5...50 5...260
Cext Kondensator zewnętrzny dowolny dowolny dowolny µF
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 z A na Q 22..33 22..33 23...33 ns
z B na Q 19..28 19..28 23...44
z CLR na Q 30...40 30...40 28...45
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 z A na Q 30...40 30...40 32...45 ns
z B na Q 27...36 27...36 34...56
z CLR na Q 18...27 18...27 20...27

 

Parametry techniczne od producentów

SN74122

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.