SN74112 – dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym z ustawianiem i zerowaniem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu SN74112

 

Opis

Układ SN74112 zawiera dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym z wejściem ustawiającym i z wejściem zerującym  (ang. Dual JK Negative-Edge-Triggered Flip-Flops with Preset and Clear). Stan niski na wejściu ustawiającym lub zerującym w sposób asynchroniczny wpływa na stan wyjść przerzutnika bez względu na stan pozostałych wejść. Gdy oba te wejścia przyjmują stan wysoki, to przy opadającym zboczu sygnału zegarowego dane z wejść J i K są przekazywane na wyjście zgodnie z tabelą funkcyjną przerzutnika. Po okresie th od ujemnego zbocza sygnału zegarowego stan wejść J i K może się dowolnie zmieniać i nie wpływa to już na stan wyjść przerzutnika.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu SN74LS112A

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu SN74S112

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu SN74112

Wejścia Wyjścia
PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 0 0 Q0 Q0
1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 Q0 Q0
1 1 1 X X Q0 Q0

Q0 – stan wyjścia tuż przed zboczem ujemnym sygnału CLK

 

Funkcje końcówek

SN54LS112AJ, SN54LS112AW
SN54S112J, SN54S112W
SN74LS112AD, SN74LS112AJ, SN74LS112AN
SN74S112D, SN74S112J, SN74S112N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS112A 74LS112A 74S112 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 20 20 50 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR lub PRE 60 60 100
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK 80 80 100
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -0,4 -0,4 -1,6 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, wszystkie pozostałe -0,8 -0,8 -7
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 20 mA
ICC Prąd zasilania 4...6 4...6 15...25 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 30...45 30...45 80...125 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od CLR, PRE lub CLK na Q/Q 15...20 15...20 4...7 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od CLR, PRE lub CLK na Q/Q 15...20 15...20 5...7 ns
tsu Po ujemnym zboczu CLK, dane w stan wysoki lub niski 20 20 3 ns
Po ujemnym zboczu CLK, CLR nieaktywne 25 25 3
Po ujemnym zboczu CLK, PRE nieaktywne 20 20 3
th Czas utrzymania J i K po CLK 0 0 0 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 20 20 6...6,5 ns
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 25 25 8

 

Parametry techniczne od producentów

brak danych

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.