SN74107 – dwa przerzutniki JK Master-Slave z zerowaniem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu SN74107

 

Opis

Układ SN74107 zawiera dwa niezależne przerzutniki JK typu master-slave z wejściami zerowania (ang. Dual JK Mater-Slave Flip-Flops with Clear). Przy stanie wysokim sygnału zegarowego stany wejść programujących J i K zostają przekazane do przerzutnika Master. Gdy sygnał zegarowy zmienia się z wysokiego na niski, stan przerzutnika master jest zapisywany w przerzutniku slave. Wejścia J i K nie powinny zmieniać stanu przy wysokim poziomie impulsu zegarowego.

Układ SN74LS107A zawiera dwa niezależne przerzutniki JK z wejściami zerowania, które są wyzwalane przez ujemne zbocze sygnału zegarowego (ang. Dual JK negative-edge-triggered Flip Flops with Clear). Wejścia J i K muszą się ustalić na co najmniej 20ns przed wystąpieniem ujemnego zbocza w sygnale zegarowym.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu SN74107

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu SN74LS107A

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu SN74107

CLR CLK J K Q Q
0 X X X 0 1
1 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 1 Qn-1 Qn-1

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu SN74LS107A

CLR CLK J K Q Q
0 X X X 0 1
1 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 1 Qn-1 Qn-1
1 1 X X Qn-1 Qn-1

Jeśli oba wejścia J i K mają stan logiczny 1, to impuls zegarowy spowoduje zmianę stanu wyjść na przeciwny.

 

Funkcje końcówek

SN54107, SN54107A, SN54107AJ
SN74107N
SN74LS107AD, SN74LS107AN

 

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54107 74107 74LS107A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,5...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 40 40 20 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR 80 80 60
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK 80 80 80
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -1,6 -1,6 -0,4 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR, CLK -3,2 -3,2 -0,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 10...20 10...20 4...6 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 15...20 15...20 30...45 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od CLR 16...25 16...25 15...20 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK 25...40 25...40 15...20
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od CLR 16...25 16...24 15...20 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK 25...40 25...40 15...20
tsu Czas przygotowania J i K przed imp. zeg. 0 0 20 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 20 20 20 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 47 47 20
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 25 25 20

 

Parametry techniczne od producentów

SN74107

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.