SN74106 – dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym z ustawianiem i zerowaniem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu SN74106

 

Opis

Układ SN74106 zawiera dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym sygnału zegarowego z wejściem ustawiającym i zerującym (ang. Dual JK Nagative-Edge-Triggered Flip-Fops with Preset and Clear). Każdy z przerzutników posiada osobne wejścia J, K, CLK, PRE i CLR oraz wyjścia Q i Q. Gdy sygnał zegarowy CLK przyjmuje stan wysoki, wejścia J i K zostają odblokowane i przerzutnik przyjmuje z nich dane. Stan tych wejść może się zmieniać w czasie trwania wysokiego poziomu na wejściu CLK, lecz przed zboczem ujemnym CLK w czasie tsu wejścia J i K powinny zachować niezmienny poziom. Zmiana stanu wyjść następuje zgodnie z poniższą tabelką w czasie ujemnego zbocza sygnału zegarowego CLK.

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu SN74106

Wejścia Wyjścia
PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 0 0 Q0 Q0
1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 Q0 Q0
1 1 1 X X Q0 Q0

Q0 – stan wyjścia tuż przed zboczem ujemnym CLK

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu SN74106

Funkcje końcówek

  

SN54H106J, SN54H106W
SN74H106J, SN74H106N

 

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54H106 74H106 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 50 50 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, PRE / CLR 100 100
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK -1000 -1000
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -1...-2 -1...-2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, PRE / CLR -1...-2 -1...-2
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK -3...-4,8 -3...-4,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,5 -0,5 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 20 mA
ICC Prąd zasilania 20...38 20...38 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 40...50 40...50 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE / CLR do Q/Q 8...12 8...12 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK do Q/Q 10...15 10...15
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE / CLR (CLK = 1) do Q/Q 15...20 15...20 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od PRE / CLR (CLK = 0) do Q/Q 23...35 23...35
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK do Q/Q 16...20 16...20
tsu Czas przygotowania J i K przed CLK ↓, poziom  1 10 10 ns
Czas przygotowania J i K przed CLK ↓, poziom  0 13 13
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 10 10 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 15 15
Zalecana szerokość impulsu PRE / CLR = 0 16 16

 

Parametry techniczne od producentów

brak

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.