74103 – dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym z zerowaniem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 74103

 

Opis

Układ 74103 zawiera dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym z wejściami zerującymi (ang. Dual JK Negative-Edge-Triggered Flip-Fop with Clear). Każdy z przerzutników posiada osobne wejścia J, K, CLK oraz CLR. Gdy sygnał zegarowy CLK przyjmuje poziom wysoki, wejścia J i K zostają odblokowane i dane są przyjmowane przez przerzutnik. W tym stanie wejścia mogą się zmieniać, jednakże należy zachować minimalny czas ustalania tsu przed zmianą stanu sygnału zegarowego z 1 na 0. Stan wyjść zależy od stanu wejść tuż przed ujemnym zboczem sygnału CLK.

Układ jest przestarzały.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74103

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 74103

Wejścia Wyjścia
CLR CLK J K Q Q
0 X X X 0 1
1 0 0 Q0 Q0
1 1 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 1 Q0 Q0
1 1 X X Q0 Q0

 

Obudowa DIL-14

  

 

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54H103 74H103 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 50 50 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR 100 100
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK -1000 -1000
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -1...-2 -1...-2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR -1...-2 -1...-2
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK -3...-4,8 -3...-4,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,5 -0,5 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 20 mA
ICC Prąd zasilania 20...38 20...38 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 40...50 40...50 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od CLR 8...12 8...12 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK 10...15 10...15
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od CLR (CLK = 1) 15...20 15...20 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLR (CLK = 0) 23...35 23...35
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK 16...20 16...20
tsu Czas przygotowania J i K przed CLK ↓, stan 1 10 10  
Czas przygotowania J i K przed CLK ↓, stan 0 13 13 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 10 10 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 15 15
Zalecana szerokość impulsu CLR = 0 16 16

 

Dane techniczne układu w Internecie

Brak

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.