7408 – cztery dwuwejściowe bramki AND

 
   

Oznaczenie graficzne bramki AND typu 7408

 

Opis

Układ 7408 zawiera cztery dwuwejściowe bramki AND (ang. Quad 2-input AND gate), które realizują funkcję iloczynu logicznego:

 

Tabelka stanów bramki AND typu 7408

A B Y
1 1 1
0 X 0
X 0 0

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5408 7408 74LS08 74S08 74AC08 74ACT08 74HC08 74HCT08 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 0,7VCC 2 0,54VCC 2...VCC V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5VCC 0,8 0,25VCC 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 0,5 0,1 0,1 0,1...0,4 0,1...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 0,1 0,1 0,1 0,1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 -1 -24 -75 -25 -25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 24 75 25 25 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 11...21 11...21 2,4...48 18...32 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1)  
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 20...33 20...33 4,4...8,8 32...57 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1)  
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 -40...125 -40...85 -40...125 -40...125 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 17,5...27 17,5...27 8...15 4,5...7,5 1...10 1...10 8...25 13...30 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 12...19 12...19 10...20 6...7,5 1...9 1...10 8...25 13...30 ns

1) prąd ICC maksymalny przy przy IO = 0A

 

Dane techniczne układu w Internecie

5408, 54LS08, 54S08, 7408, 74LS08, 74S08

54AC08, 74AC08

54ACT08, 74ACT08

54HC08, 74HC08

54HCT08, 74HCT08

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.