7407 – sześć buforów z otwartym kolektorem

 
   

Oznaczenie graficzne bufora typu 7407

 

Opis

Układ 7407 zawiera sześć niezależnych buforów (wzmacniaczy) z wysokonapięciowymi wyjściami z otwartym kolektorem (ang. Hex buffers with open colector hight-voltage outputs), które realizują funkcję tożsamościową:

Zadaniem buforów jest sterowanie wejściami układów MOS o innych poziomach logicznych lub sterowanie urządzeniami zasilanymi wyższym napięciem niż 5V.

 

Tabelka stanów bufora typu 7407

A Y
0 0
1 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5407 7407 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 30 30 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4...0,7 0,4...0,7 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,25 -0,25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 30 40 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 29...41 29...41 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 21...30 21...30 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 6...10 6...10 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 20...30 20...30 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5407, 5417, 7407, 7417

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.