7405 – sześć inwerterów NOT z otwartym kolektorem

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NOT typu 7405

 

Opis

Układ 7405 zawiera sześć niezależnych inwerterów NOT z wyjściami z otwartym kolektorem (ang. Hex inverters with open colector outputs), które realizują funkcję zaprzeczenia logicznego:

W celu prawidłowego działania do wyjść należy podłączać oporniki podciągające (ang. pullup resistors), które łączy się z plusem napięcia zasilania.

 

Tabelka stanów bramki NOT typu 7405

A Y
0 1
1 0

 

Obudowy DIL-14

5405J, 54LS05J, 54S05J
7405N
74LS05D, 74LS05DB, 74LS05N, 74LS05NS
74S05D, 74S05N, 74S05NS

54LS05W, 54S05W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5405 7405 74LS05 74S05 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -0,25 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,25 -0,25 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 6...12 6...12 1,2...2,4 9...19,8 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 18...33 18...33 3,6...6,6 30...54 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 40...55 40...55 17...32 2...7,5 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 15...28 7...7,5 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5405, 54LS05, 54S05, 7405, 74LS05, 74S05

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.