SN7405 – sześć inwerterów NOT z otwartym kolektorem

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NOT typu SN7405

 

Opis

Układ SN7405 zawiera sześć niezależnych inwerterów NOT z wyjściami z otwartym kolektorem (ang. Hex inverters with open colector outputs), które realizują funkcję zaprzeczenia logicznego:

W celu prawidłowego działania do wyjść należy podłączać oporniki podciągające (ang. pullup resistors), które łączy się z plusem napięcia zasilania.

 

Tabelka stanów bramki NOT typu SN7405

A Y
0 1
1 0

 

Funkcje końcówek

5405J, 54LS05J, 54S05J
7405N
74LS05D, 74LS05DB, 74LS05N, 74LS05NS
74S05D, 74S05N, 74S05NS

54LS05W, 54S05W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5405 7405 74LS05 74S05 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -0,25 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,25 -0,25 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 6...12 6...12 1,2...2,4 9...19,8 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 18...33 18...33 3,6...6,6 30...54 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 40...55 40...55 17...32 2...7,5 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 15...28 7...7,5 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN5405, SN54LS05, SN54S05, SN7405, SN74LS05, SN74S05

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.