SN7404 – sześć inwerterów NOT

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NOT typu SN7404

 

Opis

Układ SN7404 zawiera sześć niezależnych inwerterów NOT (ang. Hex inverters), które realizują funkcję zaprzeczenia logicznego:

 

Tabelka stanów bramki NOT typu SN7404

A Y
0 1
1 0

 

Funkcje końcówek

5404J
54LS04, 54S04J, 54S04W
7404, 74S04D, 74S04N, 74S04NS
74LS04D, 74LS04DB, 74LS04N, 74LS04NS
74AC04, 74ACT04, 74HC04, 74HCT04

5404W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5404 7404 74LS04 74S04 74AC04 74ACT04 74HC04 74HCT04 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 0,7VCC 2 0,7VCC 0,7VCC V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5VCC 0,8 0,4VCC 0,4VCC V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 0,1 0,1 0,1...1 0,1...1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,25 -0,25 -0,4 -1 -75 -75 -25 -25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 75 75 25 25 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 6...12 6...12 1,2...2,4 15...24 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 18...33 18...33 3,6...6,6 30...54 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 -40...85 -40...85 -40...125 -40...125 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 12...22 12...22 9...15 3...5 1...10 1...9 8...24 13...25 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 10...15 3...5 1...9,5 1...8,5 8...24 8...19 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN5404, SN54LS04, SN54S04, SN7404, SN74LS04, SN74S04

SN54AC04, SN74AC04

SN54ACT04, SN74ACT04

SN54HC04, SN74HC04

SN54HCT04, SN74HCT04

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.