7404 – sześć inwerterów NOT

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NOT typu 7404

 

Opis

Układ 7404 zawiera sześć niezależnych inwerterów NOT (ang. Hex inverters), które realizują funkcję zaprzeczenia logicznego:

 

Tabelka stanów bramki NOT typu 7404

A Y
0 1
1 0

 

Obudowy DIL-14

5404J
54LS04, 54S04J, 54S04W
7404, 74S04D, 74S04N, 74S04NS
74LS04D, 74LS04DB, 74LS04N, 74LS04NS
74AC04, 74ACT04, 74HC04, 74HCT04

5404W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5404 7404 74LS04 74S04 74AC04 74ACT04 74HC04 74HCT04 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 0,7VCC 2 0,7VCC 0,7VCC V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5VCC 0,8 0,4VCC 0,4VCC V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 0,1 0,1 0,1...1 0,1...1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,25 -0,25 -0,4 -1 -75 -75 -25 -25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 75 75 25 25 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 6...12 6...12 1,2...2,4 15...24 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 18...33 18...33 3,6...6,6 30...54 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 -40...85 -40...85 -40...125 -40...125 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 12...22 12...22 9...15 3...5 1...10 1...9 8...24 13...25 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 10...15 3...5 1...9,5 1...8,5 8...24 8...19 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5404, 54LS04, 54S04, 7404, 74LS04, 74S04

54AC04, 74AC04

54ACT04, 74ACT04

54HC04, 74HC04

54HCT04, 74HCT04

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.