Projekty dla ambitnych


Projekt 1

Napisz program dla PMC, który odczyta tekst wprowadzony przez użytkownika, umieści go w zarezerwowanym do tego celu obszarze pamięci PMC, a następnie zacznie wyświetlać go w kółko przesuwając na wyświetlaczu znakowym w lewą stronę. Dobierz odpowiednią pętlę opóźniającą, aby tekst był dobrze czytelny w trakcie przewijania.

 

Projekt 2

Napisz program dla PMC, który odczyta 10 liczb dziesiętnych ze znakiem wprowadzonych przez użytkownika, umieści je w odpowiednio zarezerwowanej do tego celu tablicy, a następnie wyszuka wśród tych liczb liczbę największą i najmniejszą, policzy ich różnicę i wynik wypisze na wyświetlaczu znakowym lub na wskaźnikach 7-mio segmentowych LED.

 

Projekt 3

Napisz program dla PMC, który odczyta liczbę w systemie rzymskim, obliczy jej wartość w systemie dziesiętnym i wyświetli ją na wyświetlaczu znakowym lub na wskaźnikach 7-mio segmentowych LED.

 

Projekt 4

Napisz program dla PMC, który odczyta liczbę, a następnie przeliczy ją na liczbę w systemie rzymskim i wynik wyświetli na wyświetlaczu znakowym.

 

Projekt 5

Napisz program szyfrujący teksty wprowadzane przez użytkownika. Szyfrowanie powinno być tak zaprojektowane, iż wprowadzenie zaszyfrowanego tekstu spowoduje jego deszyfrację. Wynik działania programu powinien być widoczny na wyświetlaczu znakowym.

 

Projekt 6

Napisz program obliczający w odpowiednio zarezerwowanej do tego celu tablicy zadaną ilość liczb pierwszych.

 

Projekt 7

Napisz program, który odczyta 10 dowolnych liczb dziesiętnych do zarezerwowanej tablicy, a następnie uporządkuje je rosnąco.

 

Projekt 8 (trudne!!!)

Napisz program gry w zgadywankę. Pierwszy gracz wprowadza liczbę, którą program zapamiętuje. Następnie drugi gracz stara się ją odgadnąć. Wpisuje on swoją liczbę. Jeśli jest mniejsza od liczby gracza pierwszego, to program wypisuje tekst "ZA MAŁO". Jeśli jest większa, to program wypisuje "ZA DUŻO". Jeśli jest równa, to program wypisuje "ODGADŁEŚ, BRAWO". Przed wypisaniem nowego tekstu na wyświetlaczu znakowym poprzedni napis powinien być w całości usuwany. Na wskaźnikach 7-mio segmentowych LED program powinien wypisywać numer tury. Jeśli gracz drugi nie odgadnie wprowadzonej liczby w 7-mej kolejce, program wypisuje napis "PRZEGRAŁEŚ", a na wskaźnikach LED powinna pojawić się wartość liczby gracza nr 1.

 

Projekt 9

Napisz program, który wyrysuje obrazek logo na ekraniku graficznym.

 

Projekt 10 (trudne !!!)

Napisz program, który utworzy na wskaźnikach LED 10 cyfrowy licznik w kodzie piątkowym liczący w sposób ciągły. Program zaprojektuj tak, aby łatwo można było zmieniać bazę systemu, w którym pracuje licznik.

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.