Problem A - Rozbiór addytywny
Problem B - Automatyczne poprawianie pisowni
Problem C - Owady
Problem D - Kod rozwijanych kwadratów
Problem E - Wybory do honorowego stowarzyszenia
Problem F - Optymalne kody przedrostkowe
Problem G - Zliczanie punktów w brydżu

 

 

 

1984

Problem A - Rozbiór addytywny


Opis

Masz odczytać ciąg wierszy, z których każdy będzie zawierał dwie liczby całkowite; nazwijmy je "suma" i "składniki". Liczby będą oddzielone od siebie przynajmniej jedną spacją. Dla każdej pary "suma" i "czynniki" masz wypisać wiersz zawierający wartości "sumy" i "czynników" oraz liczbę wszystkich różnych kombinacji, w których "suma" może być przedstawiona jako suma dodatnich liczb całkowitych, których ilość określa drugi składnik "czynniki".

Na przykład sześć można przedstawić jako sumę jednej liczby dodatniej tylko na jeden sposób, mianowicie 6; sześć można przedstawić jako sumę dwóch dodatnich liczb całkowitych na trzy różne sposoby: 5+1, 4+2 i 3+3. (Zwróć uwagę, że 2+4 nie różni się w istotny sposób od 4+2.)  Dla tego przykładu twój program powinien wypisać na wyjściu mniej więcej taki wiersz:

 

6 MAY BE REPRESENTED AS THE SUM OF 2 INTEGERS IN 3 WAYS
(6 MOŻNA PRZEDSTAWIĆ JAKO SUMĘ 2 LICZB CAŁKOWITYCH NA 3 SPOSOBY)

 

Twój program powinien wczytywać pary liczb całkowitych i wypisywać dla nich wynik aż do momentu, gdy obie wczytane liczby będą miały wartość 0. Wtedy program powinien się zatrzymać.

Możesz założyć, że wartości wejściowe posiadają następujące ograniczenia:

 

0 < "suma" < (31 - "czynniki")

0 < "czynniki" < 11

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.