Problem A - Pułapka na myszy
Problem B - Drzewo rozpinające
Problem C - Manipulowanie tablicą
Problem D - Figury wpisane
Problem E - Słownik danych
Problem F - Domki z pni
Problem G - Binarne drzewa gry
Problem H - Mnożenie wielomianów

 

 


 

1983

Problem H - Mnożenie wielomianów


Opis

Wielomian P(x) = a0x0 + a1x1 + a2x2 + ... + anxn może być przedstawiony jako zbiór uporządkowanych par, w których pierwszy element pary jest współczynnikiem, a drugi element jest wykładnikiem zmiennej x.

Na przykład wielomian P(x) = 7 + 3x2 + 4x9 + 17x21 reprezentuje zbór par (7,0), (3,2), (4,9), (17,21).

Masz napisać program, który wczyta nieokreśloną liczbę par definicji wielomianów - każda para definiuje dwa wielomiany. Następnie dla każdej pary wejściowych wielomianów program powinien wyprowadzić na wyjście uporządkowane wg wykładników pary współczynnik, wykładnik, które odnoszą się do iloczynu wczytanych wielomianów (wielomiany wejściowe są podobnie zapisane).

 

Specyfikacja wejścia

Dane występują w parach. W każdej parze są zdefiniowane dwa wielomiany. Definicja wielomianu rozpoczyna się od liczby określającej ilość par współczynnik, wykładnik - pary te będą uporządkowane wg rosnących wykładników. Wszystkie współczynniki i wykładniki są nieujemnymi liczbami całkowitymi o wartości mniejszej od 100. Każdy wielomian wejściowy nie będzie zawierał więcej niż 9 składników.

Dane wejściowe kończą, jeśli liczba par jest równa zero.

 

Specyfikacja wyjścia

Dla każdej wczytanej z wejścia pary wielomianów należy obliczyć wielomian będący ich iloczynem i wyprowadzić na wyjście pary współczynnik, wykładnik tego wielomianu. Pary te powinny być odpowiednio opisane i wyprowadzone w porządku rosnących wykładników.

 

Przykładowe dane wejściowe

3  3  0 16  3 23  5        (wielomian: P(x) = 3 + 16x3 + 23x5)
2  2  2 10  5             
(wielomian: P(x) = 2x2 + 10x5)
 

Przykładowe dane wyjściowe

COEFF     EXP
    6       2
   62       5
   46       7
  160       8
  230      10

(wielomian wynikowy: P(x) = 6x2 + 62x5 + 46x7 + 160x8 + 230x10)

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.