Problem A - Pułapka na myszy
Problem B - Drzewo rozpinające
Problem C - Manipulowanie tablicą
Problem D - Figury wpisane
Problem E - Słownik danych
Problem F - Domki z pni
Problem G - Binarne drzewa gry
Problem H - Mnożenie wielomianów

 

 


 

1983

Problem D - Figury wpisane


Opis

Rozważmy następujące układy figur geometrycznych:

a)

kształt = CIR

  b)

kształt = SQR

 

Napisz program, który będzie przetwarzał wiersze zawierające następujące dane:

 
n - długość boku kwadratu
r - promień 4 okręgów, które są umieszczone w rogach kwadratu i stykają się z dwoma jego bokami (zobacz na rysunki powyżej)
kształt  - CIR oznacza okrąg (ang. circle), SQR oznacza kwadrat (ang. square).

 

Na podstawie kształtu twój program powinien wyliczyć powierzchnię największego wpisanego kwadratu (o bokach równoległych do boków kwadratu opisującego) lub koła, które leżą w całości wewnątrz dużego kwadratu i stykają się w co najwyżej 4 punktach z czterema okręgami.

 

Specyfikacja wejścia

Dane wejściowe będą zawarte w wierszach. Pierwsza liczba całkowita n określa długość boku dużego kwadratu (0 < n ≤ 100). Druga liczba rzeczywista r z dwoma miejscami po przecinku określa promień każdego z czterech wewnętrznych okręgów. Na końcu wystąpi 3 literowy tekst CIR lub SQR, który będzie określał rodzaj figury wpisanej.

Koniec danych wejściowych będzie oznaczony wartością n = 0.

 

Specyfikacja wyjścia

Dla każdego wiersza z danymi program powinien wypisać odpowiednio oznaczone wartości dla n, r, kształtu oraz powierzchnię figury wpisanej z dokładnością do 0.1.

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.