Problem A - Pułapka na myszy
Problem B - Drzewo rozpinające
Problem C - Manipulowanie tablicą
Problem D - Figury wpisane
Problem E - Słownik danych
Problem F - Domki z pni
Problem G - Binarne drzewa gry
Problem H - Mnożenie wielomianów

 


 

 

1983

Problem A - Pułapka na myszy


Opis

Pułapka na myszy jest rodzajem gry w karty, w którą gra się następująco. Talia kart oznaczonych liczbami 1, 2, 3, ..., n jest rozkładana w dowolnej kolejności, karty są odkryte i ułożone w koło. Gracz rozpoczyna od pierwszej karty i liczy w koło zgodnie z kierunkiem rozkładania kart. Jeśli k-ta karta posiada numer k - takie zdarzenie nazywamy trafieniem (ang. hit) - to zostaje ona usunięta z koła i gracz znów rozpoczyna liczenie od 1.

Na przykład, jeśli talia składa się jedynie z 4 wykorzystywanych kart, a karty te zostaną rozłożone w kolejności 3214, to jako trafienie gracz otrzyma drugą kartę 2, następnie otrzymałby jako trafienie kartę 1, lecz gdyby poszedł dalej w nieskończoność, to nie uzyskałby kolejnego trafienia. Z drugiej strony, jeśli karty w talii byłyby w początkowym ułożeniu 1423, to gracz zebrałby wszystkie karty w kolejności 1, 2, 3, 4.

Załóż, że będziesz grał z talią 9 kart. Masz napisać program, który określi trafienia uzyskane przy określonym ułożeniu kart.

Specyfikacja wejścia

Na wejściu program otrzyma nieokreśloną liczbę wierszy, z których każdy będzie definiował uporządkowanie kart. Numery kolejnych kart w talii będą rozdzielone pojedynczą spacją. Pierwszy numer będzie określał numer na pierwszej karcie, drugi na drugiej, itd. Razem będzie 9 takich numerów. Wiersz z numerem 0 kończy dane wejściowe.

 

Specyfikacja wyjścia

Dla każdego wiersza z danymi program powinien wypisać te dane, a następnie listę wszystkich uzyskanych trafień. Trafienia można wypisywać w dowolnym dogodnym formacie.

 

Przykładowe dane wejściowe

1 3 5 7 9 2 4 6 8
9 7 3 1 2 4 5 6 8
0

 

Przykładowe dane wyjściowe

INPUT  1 3 5 7 9 2 4 6 8

     HIT 1
     HIT 8

INPUT  9 7 3 1 2 4 5 6 8

     HIT 3
     HIT 1
     HIT 7

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.