Problem A - Bankowość
Problem B - Wiadomości sieciowe
Problem C - Łamanie szyfru
Problem D - Dekarze
Problem E - Części wspólne figur
Problem F - Szewc Olo
Problem G - Mikrokomputerowy sterownik wyłączników

 

 

 

1982

Problem E - Części wspólne figur


Opis

Masz napisać program, który określi wszystkie punkty o całkowitych współrzędnych x i y wewnątrz części wspólnej obszarów ograniczonych przez dwuwymiarowe figury geometryczne. Dla przypadku pokazanego poniżej:

 

punkty (0,1) (0,2) i (-1,1) leżą dokładnie wewnątrz obszaru wspólnego wnętrz koła, trójkąta i prostokąta. (Punkty leżące na brzegach nie mają być wliczane.) Twój program przetwarzający ten układ figur powinien wypisać podaną wyżej listę, stosując jakiś rozsądny format. Kolejność punktów nie ma znaczenia. Uwaga, lista może być pusta.

Figury, które mogą się pojawić, to prostokąty, trójkąty i koła. Żadna z tych figur nie będzie zdegenerowana i wszystkie zostaną określone poprawnie. Wnętrza co najwyżej trzech kształtów mogą posiadać część wspólną.  Twój program powinien przetwarzać dowolną liczbę zbiorów figur. Wszystkie figury leżą wewnątrz kwadratu ograniczonego przez punkty (-10,10), (10,10), (10,-10), (-10,-10).

 

Specyfikacja wejścia

Dane wejściowe są zorganizowane następująco:

 

powtarzane,
n = 0
    n - liczba figur, 1 < n ≤ 3. Wartość 0 kończy dane wejściowe.
powtarzane
n razy
s - jednoliterowy kod figury, C - koło, T - trójkąt, R - prostokąt
ciąg liczb zależny od rodzaju figury, zdefiniowany poniżej
  1. s="R" oznacza prostokąt (ang. rectangle). Wystąpią cztery pary współrzędnych x i y, które będą określały narożniki prostokąta, podane w kolejności zgodnej lub przeciwnej do ruchu wskazówek zegara.
  2. s='T' oznacza trójkąt (ang. triangle). Wystąpią trzy pary współrzędnych x i y, które będą określały wierzchołki trójkąta.
  3. s='C' oznacza koło (ang. circle). Pierwsza para współrzędnych x i y określa środek koła, a następna liczba r określa jego promień.

Specyfikacja wyjścia

Dla każdego zestawu figur program powinien powtórzyć ich definicję, którą odczytał na wejściu, w celu identyfikacji figur. Następnie program powinien wypisać ciąg współrzędnych punktów leżących wewnątrz części wspólnej podanych figur i posiadających całkowite wartości x i y.List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.