Problem A - Bankowość
Problem B - Wiadomości sieciowe
Problem C - Łamanie szyfru
Problem D - Dekarze
Problem E - Części wspólne figur
Problem F - Szewc Olo
Problem G - Mikrokomputerowy sterownik wyłączników

 

 

 

1982

Problem D - Dekarze


Opis

Firma Budgets Roofers, Inc. sprzedaje swoje usługi poprzez domokrążców, którzy potrafią wymierzyć dach wystarczająco dokładnie, jednakże zupełnie nie radzą sobie przy określaniu potrzeb materiałowych. Firma potrzebuje programu, który określi minimalną liczbę wiązek gontów, które są potrzebne dla każdej z prac. Niestety, dane są zapisywane w dziwny sposób, którego kierownictwo nie chce jednakże zmieniać, ponieważ opanowanie go zajęło sprzedawcom tak dużo czasu.

 

Specyfikacja wejścia

Każdy dach jest opisany jednym wierszem wejściowym. Wiersz ten zawiera następujące dane, rozdzielone pojedynczą spacją:

 

jn  - numer zlecenia (ang. job number), liczba całkowita < 10000, różna od zera;

rt  - typ dachu (ang. roof type), cyfra 1, 2 lub 3;

rs - nachylenie dachu (ang. roof slope), w procentach, liczba zmiennoprzecinkowa

A - wymiar A, liczba zmiennoprzecinkowa

B - wymiar B, liczba zmiennoprzecinkowa

C - wymiar C (tylko dla dachów typu 3, w pozostałych typach nie występuje), liczba zmiennoprzecinkowa

D - wymiar D (tylko dla dachów typu 3, w pozostałych typach nie występuje), liczba zmiennoprzecinkowa

 

Wiersze wejściowe nie są sortowane, jednakże dla prac dotyczących budynków z kilkoma dachami kolejne wiersze będą zawierały ten sam numer zlecenia. Wiersz z numerem zlecenia równym 0 kończy dane wejściowe. Poniżej przedstawione są typy dachów. Wszystkie wymiary są mierzone poziomo i zapisywane przy użyciu konwencji:

 

ff.iie

 

gdzie ff oznacza liczbę stóp, ii oznacza liczbę cali (i jest mniejsze od 12), a e (w zakresie od 0 do 7) oznacza ósme części cala.

Nachylenie dachu jest takie samo na wszystkich częściach dachu. Nie posiada wymiaru i jest równe 100 razy wysokość podniesienia dachu przez jego długość poziomą:

 

 

Dach typu 1


Dach typu 2

Dach typu 3

 

Dla wszystkich dachów obowiązuje ograniczenie: B ≥ A ≥ C.

 

Specyfikacja wyjścia

Na pokrycie 100 stóp2 dachu zużywane jest 3 wiązki gontów. Wymagany program ma wypisać dwukolumnowy raport, w którym ma się znaleźć numer zlecenia oraz całkowita liczba wiązek gontów potrzebna do jego realizacji. Jeśli jedno zlecenie obejmuje kilka dachów, to wszystkie gonty dla tego zlecenia będą tej samej wielkości i koloru, zatem część gontów pozostała po jednym dachu może zostać wykorzystana w innym w ramach tego samego zlecenia.

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.