Problem A - Bankowość
Problem B - Wiadomości sieciowe
Problem C - Łamanie szyfru
Problem D - Dekarze
Problem E - Części wspólne figur
Problem F - Szewc Olo
Problem G - Mikrokomputerowy sterownik wyłączników

 

 

 

1982

Problem C - Łamanie szyfru


Opis

Pewna wiadomość została zaszyfrowana przy pomocy prostego szyfru podstawieniowego. Oznacza to, że wybrano pewną permutację alfabetu i każda z liter oryginalnej wiadomości została zastąpiona przez odpowiadającą jej literę w alfabecie spermutowanym. Na przykład, wykorzystując permutację:

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
J X R I D Z T A Q K E B H P W C O L F S V M G Y U N

 

wiadomość THE CAT IS OUT OF THE BAG (kot uciekł z worka) staje się wiadomością SAD RFS QF WVS WZ SAD XJT.

Częstotliwości występowania liter w angielskim tekście nie są jednorodne; najczęściej pojawia się litera E, następnie T, itd. Mając do dyspozycji wystarczająco dużą zaszyfrowaną wiadomość, częstotliwości pojawiania się w niej liter powinny wskazać, które z liter alfabetu oryginalnego są przez nie reprezentowane. Na przykład, jeśli litera D pojawiała by się najczęściej w zaszyfrowanej wiadomości, to podejrzewalibyśmy, że reprezentuje ona literę E, jak w powyższym przykładzie.

Opierając się na tym pomyśle, twój program musi rozszyfrować wiadomość. Dane składają się z dwóch wiadomości. Pierwsza wiadomość będzie normalnym teksten angielskim (niezaszyfrowanym). Twój program powinien wykorzystać ten tekst do określenia względnej częstotliwości liter w normalnym angielskim. Druga wiadomość będzie zaszyfrowaną wiadomością. Twój program powinien określić względne częstotliwości występowania liter w tej wiadomości, a następnie rozszyfrować wiadomość zastępując każdą k-tą najczęstszą literę przez k-tą najczęstszą literę w tekście angielskim. Odszyfrowaną wiadomość należy wyświetlić.

 

Specyfikacja wejścia

Dane wejściowe składają się z co najwyżej 20 wierszy tekstu angielskiego, zakończonego wierszem z pojedynczym znakiem *, następnie z co najwyżej 20 wierszy tekstu zaszyfrowanego, zakończonych wierszem z pojedynczym znakiem *. Każdy wiersz zawiera do 80 znaków, niektóre z nich mogą być spacjami.

 

Specyfikacja wyjścia

Na wyjściu należy wyświetlić odczytane wiersze drugiej wiadomości, w których znaki zostały zastąpione zgodnie z podaną regułą częstości występowania.

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.