Problem A - Bankowość
Problem B - Wiadomości sieciowe
Problem C - Łamanie szyfru
Problem D - Dekarze
Problem E - Części wspólne figur
Problem F - Szewc Olo
Problem G - Mikrokomputerowy sterownik wyłączników

 

 

 

1982

Problem A - Bankowość


Opis

Twój program ma za zadanie wypisać szczegółowy dziennik transakcji dokonywanych za pomocą książeczki czekowej.

 

Specyfikacja wejścia

Na wejściu program oczyma ciąg danych, który będzie zawierał pewną sumę, kod transakcji oraz datę. Dane będą w kolejności chronologicznej ze względu na datę. Wiersze wejściowe po pierwszym wierszu będą przedstawiały wypisane czeki oraz dokonane wpłaty. Każdy czek będzie reprezentowany przez jeden wiersz wejściowy o następującej postaci:

 

xxxxx.xxDBmmddyy

 

gdzie x oznacza cyfry sumy, DB jest kodem transakcji dla czeku, a mmddyy oznacza kolejno numer dnia, numer miesiąca oraz numer roku akceptacji czeku.

Każda wpłata będzie przedstawiana za pomocą wiersza o postaci:

 

xxxxx.xxCRmmddyy

 

Znaczenie jest oczywiste w kontekście poprzedniego.

Pierwszy wiersz wejścia będzie zawierał początkowy bilans konta (znak oznaczany za pomocą DB lub CR) oraz datę, od której rozpoczyna się naliczanie odsetek. Ten pierwszy wiersz nie powinien być traktowany jako transakcja.

 

Specyfikacja wyjścia

Twój program ma wypisać raport ukazujący wszystkie transakcje oraz opłaty za usługi (wyjaśnione poniżej). Dla każdego wiersza wejściowego należy wyświetlić wiersz o następującej postaci:

 

PREVIOUS BALANCE xxxxxx.xx
CR
DB
    xxxxx.xx
CR
DB
SC
     NEW BALANCE  xxxxxx.xx
CR
DB

 

PREVIOUS BALANCE = poprzedni bilans
NEW BALANCE = nowy bilans

W drukowanych liczbach nie są używane znaki + lub -. Bilanse mniejsze od zera mają na końcu symbol DB, a większe lub równe zero CR. Wszystkie wartości mają być drukowane z przynajmniej jedną cyfrą na lewo od kropki dziesiętnej, zatem 3 centy powinno się pojawić jako 0.03DB. Jeśli bilans rachunku spadnie kiedykolwiek w miesiącu poniżej 500.00 dolarów, to za realizację każdego czeku jest w tym miesiącu pobierana z rachunku opłata 12 centów. Opłata za usługi (SC - service charge) ma być wydrukowana przed drukowaniem transakcji dla kolejnego miesiąca. Wiersz SC nie powinien się pojawiać, jeśli nie zrealizowano żadnych czeków lub jeśli stan konta pozostaje wysoki. Na końcu danych należy wypisać opłatę za usługi dla końcowego miesiąca. Uwaga, jeśli na końcu miesiąca bilans jest poniżej minimum, to implikuje to bilans poniżej minimum na początku następnego miesiąca.

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.