Problem A - Obszary szachownicy
Problem B - Analiza progu rentowności producenta
Problem C - Interpreter
Problem D - Milaż
Problem E - Pozycja drużyny
Problem F - Edytowanie liczb

 

 

1981

Problem D - Milaż


Opis

Producent samochodów przeprowadza badania dotyczące milażu, w których pewna liczba pojazdów ma być normalnie użytkowana. Każdemu kierowcy zostanie przydzielony samochód, dla którego ma on notować informację o zużyciu benzyny, warunkach pracy, itp. W szczególności przy każdym zakupie benzyny kierowca notuje wskazania licznika przebytej odległości, ilość zakupionej benzyny, czy zbiornik paliwa został zapełniony, czy też nie, oraz cenę zakupu. Twoim zadaniem jest napisanie programu, który umieści w tabeli informację o wszystkich samochodach uczestniczących w tych badaniach.

Specyfikacja wejścia

Dane wejściowe będą się składały z ciągu wierszy, które posiadają następującą budowę:

cn or gp cd tf

gdzie:

cn - numer samochodu (ang. car number). Będzie to liczba całkowita od 0 do 999 włącznie.
or - odczyt licznika przebytej drogi (ang. odometer reading) w milach. Będzie to liczba zmiennoprzecinkowa z jedną cyfrą po kropce.
gp - liczba zakupionych galonów benzyny (ang. gallons purchased). Będzie to liczba zmiennoprzecinkowa z jedną cyfrą po kropce
cd - koszt jednego galonu benzyny w dolarach (ang. cost in dollars). Będzie to liczba zmiennoprzecinkowa z dwoma cyframi po przecinku.
tf - F, jeśli zbiornik był pełny (ang. tank full), X, jeśli nie.

 

Wiersze będą pogrupowane w pakiety; każdy pakiet będzie zawierał opis jednego samochodu o określonym numerze - numer ten wystąpi tylko w jednym pakiecie. Wewnątrz pakietu wiersze będą ułożone w rosnącym porządku odczytów licznika przebytej drogi. Ostatni wiersz danych wejściowych zawiera ujemny numer samochodu. Możesz założyć, że dane wejściowe będą w podanym formacie i nie będą zawierały błędów. W pierwszym wierszu będzie podana tylko początkowa wartość licznika przebytej drogi oraz na końcu wystąpi litera F, która oznacza pełny zbiornik w tym punkcie. Możesz dalej założyć, że podczas trwania badań żaden z liczników przebytej drogi nie będzie zerowany.

 

Specyfikacja wyjścia

Dane wyjściowe dla każdego samochodu uczestniczącego w badaniach powinny wyglądać następująco:

 

              CAR NUMBER xxx
         GALLONS
ODOMETER    PURCHASED    FILL UP?    COST      MPG
 xxxxx.x              YES                 INITIAL
 xxxxx.x      xx.x      zzz     xx.xx      xx.x
 .......      ....      ...     .....      ....
 xxxxx.x      xx.x      zzz     xx.xx      xx.x
 xxxxx.x     xxx.x            xxxx.xx      xx.x  FINAL

 

gdzie CAR NUMBER - numer samochodu, ODOMETER - wskazania licznika przebytej drogi, GALLONS PURCHASED - liczba zakupionych galonów benzyny, FILL UP? - czy zbiornik był pełen, COST - koszt jednego galonu benzyny, MPG - liczba przebytych mil na jeden galon benzyny, x - oznacza cyfrę lub spację, zzz - oznacza napis YES, gdy zbiornik paliwa był pełny, lub NO w przypadku przeciwnym, INITIAL - pierwszy wiersz danych, FINAL - końcowy wiersz danych dla danego samochodu. Możesz założyć, że liczba cyfr określona w powyżej podanych polach jest wystarczająca.

Uwaga, kolumna MPG powinna przedstawiać milaż pomiędzy napełnieniami zbiornika paliwa, a dane te należy wyświetlać tylko wtedy, gdy da się je policzyć. Wierszu końcowy tabeli (FINAL) zawiera w pierwszej kolumnie liczbę przebytych mil, całkowitą liczbę zakupionych galonów paliwa, całkowity koszt zakupionego paliwa oraz wartość liczby mil na jeden galon, wyliczoną z początkowej i ostatniej wartości licznika przebytej drogi. Każdą tabelę należy oddzielić jednym pustym wierszem od pozostałych.

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.