Problem A - Obszary szachownicy
Problem B - Analiza progu rentowności producenta
Problem C - Interpreter
Problem D - Milaż
Problem E - Pozycja drużyny
Problem F - Edytowanie liczb

 

 

1981

Problem B - Analiza progu rentowności producenta


Opis

Ten problem polega na wyliczeniu punktu progu rentowności BEP (ang. Break-Even Point) dla danego produktu, który ma być produkowany. Punkt BEP występuje wtedy, gdy całkowity koszt wydatków jest równy całkowitemu kosztowi dochodów. W ten sposób punkt BEP określa minimalną ilość produktu, która musi zostać sprzedana, aby dochód firmy pokrył całkowite wydatki poniesione na wytworzenie tego produktu.

Całkowity dochód (R) jest równy jednostkowej cenie sprzedaży (P) pomnożonej przez ilość jednostek do wyprodukowania (Q).

 

R = P × Q

 

Całkowity koszt (C) jest równy sumie ustalonych kosztów operacyjnym (F) i zmiennych kosztów jednostkowych (V) pomnożonych przez ilość jednostek do wyprodukowania (Q).

 

C = F + V × Q

 

Punkt BEP występuje wtedy, gdy całkowity dochód (R) jest równy lub większy od całkowitego kosztu (C). Zysk lub stratę jednostkową (U) można wyliczyć, odejmując całkowity koszt (C) podzielony przez ilość jednostek do wyprodukowania (Q) od jednostkowej ceny sprzedaży (P).

 

U = P - C / Q

 

Mając dane ustalone koszty operacyjne (F), zmienne koszty jednostkowe (V), jednostkową cenę sprzedaży (P) oraz zakres jednostek produktu do wytworzenia (N), program dla podanego zakresu od 1 do N ma utworzyć tablicę pokazującą całkowity koszt, całkowity dochód, całkowity zysk (lub stratę) oraz jednostkowy dochód (lub stratę). Dla celów tej analizy podziel zakres na 25 równych kroków. Jeśli N nie dzieli się przez 25, to użyj kroków, które są liczbami całkowitymi o wartościach najbliższych do

 

(k × N) / 25, dla k = 1, 2, ..., 25.

 

Specyfikacja wejścia

Program na wejściu otrzyma nazwę produktu w pierwszym wierszu, a w następnym ciąg liczb, które będą kolejno reprezentować:

 

Specyfikacja wyjścia

W pierwszym wierszu należy umieścić nazwę produktu.

W drugim wierszu należy umieścić etykiety kolumn: QUANTITY, TOTAL COST,  TOTAL REVENUE, TOTAL PROFIT/LOSS, PROFIT/LOSS PER UNIT.

W kolejnych 25 wierszach, odpowiadających 25 krokom zakresu N, należy podać kolejno wartości kroku, C, R, R-C, U. Obok wiersza najbliższego punktowi BEP wydrukuj gwiazdkę *. Jeśli występują dwa wiersze jednakowo bliskie BEP, gwiazdkę wydrukuj przy obu.

 

Przykładowe dane wejściowe

DVD DRIVE
60000.00 54.00 65.00 10000

 

Przykładowe dane wyjściowe

DVD DRIVE
QUANTITY    TOTAL COST  TOTAL REVENUE  TOTAL PROFIT/LOSS  PROFIT/LOSS PER UNIT
     400      81600.00       26000.00          -55600.00               -139.00
     800     103200.00       52000.00          -51200.00                -64.00
    1200     124800.00       78000.00          -46800.00                -39.00
    1600     146400.00      104000.00          -42400.00                -26.50
    2000     168000.00      130000.00          -38000.00                -19.00
    2400     189600.00      156000.00          -33600.00                -14.00
    2800     211200.00      182000.00          -29200.00                -10.43
    3200     232800.00      208000.00          -24800.00                 -7.75
    3600     254400.00      234000.00          -20400.00                 -5.67
    4000     276000.00      260000.00          -16000.00                 -4.00
    4400     297600.00      286000.00          -11600.00                 -2.64
    4800     319200.00      312000.00           -7200.00                 -1.50
    5200     340800.00      338000.00           -2800.00                 -0.54
    5600     362400.00      364000.00            1600.00                  0.29 *
    6000     384000.00      390000.00            6000.00                  1.00
    6400     405600.00      416000.00           10400.00                  1.63
    6800     427200.00      442000.00           14800.00                  2.18
    7200     448800.00      468000.00           19200.00                  2.67
    7600     470400.00      494000.00           23600.00                  3.11
    8000     492000.00      520000.00           28000.00                  3.50
    8400     513600.00      546000.00           32400.00                  3.86
    8800     535200.00      572000.00           36800.00                  4.18
    9200     556800.00      598000.00           41200.00                  4.48
    9600     578400.00      624000.00           45600.00                  4.75
   10000     600000.00      650000.00           50000.00                  5.00

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.