Problem A - Zapytania
Problem B - Analizator ciągów
Problem C - Dopasowywanie wzorca do tekstu
Problem D - Problem z trójkątem

 

1980

Problem D - Problem z trójkątem


Opis

Napisz program, który będzie sprawdzał, czy dany punkt znajduje się wewnątrz lub na zewnątrz danego trójkąta.

Specyfikacja wejścia

Pierwsza liczba n określa ilość punktów do testowania. n jest liczbą całkowitą i nie przekracza wartości 50. Za n pojawią się trzy pary liczb zmiennoprzecinkowych, które definiują współrzędne x,y wierzchołków trójkąta. Następnie wystąpi n par liczb zmiennoprzecinkowych, które określają współrzędne x,y punktów do sprawdzenia w programie. Żaden z tych punktów nie będzie leżał na boku trójkąta.
 

Specyfikacja wyjścia

Dla każdego z n punktów program powinien wypisać współrzędne tego punktu i słowo INSIDE, jeśli dany punkt jest wewnątrz trójkąta, lub OUTSIDE, w przypadku przeciwnym.
 

Przykładowe dane wejściowe

25
1.00 4.50
3.50 -3.50
-4.00 -5.00
-2.61 -0.66
-0.92 -3.46
-4.00 2.67
-0.29 -1.17
3.82 -1.23
2.09 -0.69
-4.36 4.84
-3.88 2.80
3.58 -2.48
-0.91 -1.50
-4.29 -1.52
3.65 4.99
4.70 4.08
-4.69 -2.61
1.85 -3.70
-3.82 3.00
-0.28 -1.31
-0.19 -3.97
0.55 -2.19
-1.58 4.07
-4.19 -4.76
-1.34 -4.24
-2.53 -1.65
1.96 -2.67
-4.22 -0.94
 

Przykładowe dane wyjściowe

  -2.61   -0.66  OUTSIDE
  -0.92   -3.46  INSIDE
  -4,00    2.67  OUTSIDE
  -0.29   -1.17  INSIDE
   3.82   -1.23  OUTSIDE
   2.09   -0.69  INSIDE
  -4.36    4.84  OUTSIDE
  -3.88    2.80  OUTSIDE
   3.58   -2.48  OUTSIDE
  -0.91   -1.50  INSIDE
  -4.29   -1.52  OUTSIDE
   3.65    4.99  OUTSIDE
   4.70    4.08  OUTSIDE
  -4.69   -2.61  OUTSIDE
   1.85   -3.70  INSIDE
  -3.82    3.00  OUTSIDE
  -0.28   -1.31  INSIDE
  -0.19   -3.97  INSIDE
   0.55   -2.19  INSIDE
  -1.58    4.07  OUTSIDE
  -4.19   -4.76  OUTSIDE
  -1.34   -4.24  INSIDE
  -2.53   -1.65  OUTSIDE
   1.96   -2.67  INSIDE
  -4.22   -0.94  OUTSIDE

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.