Problem A - Zapytania
Problem B - Analizator ciągów
Problem C - Dopasowywanie wzorca do tekstu
Problem D - Problem z trójkątem

 

1980

Problem B - Analizator ciągów


Opis

Rozważmy ciąg liter alfabetu (A-Z). Mówimy, że taki ciąg posiada "stały krok", jeśli odległość alfabetyczna sąsiednich znaków w ciągu jest taka sama. (Odległość alfabetyczna pomiędzy A i B wynosi 1 <AB>, pomiędzy D a F wynosi 2 <DEF>, pomiędzy P a V wynosi 6 <PQRSTUV>, pomiędzy Z a C wynosi 3 <ZABC>). Następujące ciągi posiadają "stały krok":

ACEG...  krok = 2
AZYX...  krok = 25

Zauważ, że po Z następuje litera A i ciąg jest kontynuowany dalej. Nazywamy to własnością przewinięcia.

Mówimy, że dany ciąg jest "spleciony" z dwóch lub więcej ciągów, jeśli jego kolejne elementy są elementami pobieranymi po kolei z każdego z tych ciągów. Na przykład poniższe ciągi są splecione (kolorami zaznaczyliśmy kolejne litery ciągów splatanych) :

AQBRCSDT...  ciągi: ABCD...  krok = 1
                    QRST...  krok = 1

AZTAYRAXP... ciągi: AAA... krok = 0
                    ZYX... krok = 25
                    TRP... krok = 24

 

Specyfikacja wejścia

Na początku program odczyta liczbę wierszy do wczytania n. Następnie pojawi się n wierszy zawierających 12 początkowych liter ciągu splecionego z 2 lub z 3 ciągów. Wszystkie ciągi składowe posiadają stały krok z własnością przewinięcia.

 

Specyfikacja wyjścia

Dla każdego z wczytanych ciągów należy wypisać 12 dalszych znaków ciągu.

 

Przykładowe dane wejściowe

2
AZTAYRAXOAWN
XXYHZRABBLCV

 

Przykładowe dane wyjściowe

AVLAUJATHASF
DFEPFZGJHTID

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.