Problem A - Duże liczby całkowite
Problem B - Wirtualne ściany z cegieł
Problem C - Kody bezpieczeństwa
Problem D - Symulacja obiegu skoczka

 

1978

Problem D - Symulacja obiegu skoczka


Opis

Dla szachownicy n × n obiegiem skoczka nazywamy ciąg ruchów, przy których każde pole szachownicy jest odwiedzane dokładnie jeden raz przez skoczka wykonującego prawidłowe (szachowe) posunięcia. Na poniższym rysunku skoczek (K) może skoczyć na dowolne z pól ponumerowanych od 1 do 8.

 

  8   1      
7       2    
    K       (n = 5)
6       3    
  5   4      

 

Oczywiście skoczek znajdujący się przy krawędzi lub w narożniku szachownicy posiada mniej dostępnych możliwych posunięć.

Ten problem wymaga znalezienia jednego z poprawnych obiegów skoczka na szachownicy o rozmiarze 5 × 5.

 

Specyfikacja wejścia

Na wejściu program otrzyma dwie liczby całkowite r - wiersz oraz c - kolumna, które określają pozycję startową skoczka na szachownicy (pozycja 1 1 odnosi się do lewego górnego pola).
 

Specyfikacja wyjścia

Na wyjściu powinna pojawić się macierz liczb o wymiarze 5 × 5, która przedstawia kolejne ruchy skoczka z pola na pole. Pod macierzą powinno się pojawić słowo OPEN lub CLOSED. Jeśli obieg skoczka kończy się na polu szachownicy, do którego można skoczyć jednym ruchem z pozycji startowej, to taki obieg nazwiemy zamkniętym - CLOSED. W przeciwnym razie jest to obieg otwarty - OPEN.

 

Przykładowe dane wejściowe

3 3
 

Przykładowe dane wyjściowe

  25   8   3  14  19
   2  13  18   9   4
   7  24   1  20  15
  12  17  22   5  10
  23   6  11  16  21
OPEN

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.