Problem A - Duże liczby całkowite
Problem B - Wirtualne ściany z cegieł
Problem C - Kody bezpieczeństwa
Problem D - Symulacja obiegu skoczka

 

1978

Problem A - Duże liczby całkowite


Opis

Zadaniem twojego programu jest wczytanie wiersza tekstu, który zawiera dwie nieujemne liczby całkowite (przynajmniej jedna z nich jest różna od zera), a następnie obliczenia i wyświetlenia ich sumy. Po wykonaniu tego zadania program powinien cyklicznie powtarzać te operacje, aż na wejściu pojawi się pusty wiersz, który kończy działanie programu.

 

Specyfikacja wejścia

Każdy wiersz z danymi zawiera dwie liczby całkowite. Pierwsza z nich znajduje się gdzieś w pierwszych 40 znakach tekstu, a druga w pozostałych 40 znakach - przyjmujemy, że wiersz wejściowy będzie miał długość 80 znaków. Przed liczbą mogą pojawić się zera wiodące jako spacje. Wewnątrz liczby spacje mają być potraktowane jako zera. Pusty wiersz wejściowy oznacza koniec programu. Wartość liczby całkowitej może przekraczać dozwolone wartości dla danych całkowitych.

 

Specyfikacja wyjścia

Dla każdego wiersza z danymi na wyjściu ma być wyświetlona suma wyrównana prawostronnie do kolumny 50. Wyświetlana liczba musi być podzielona na grupy po 3 cyfry rozdzielone przecinkiem (system anglosaski). Suma nie może posiadać zer wiodących.

 

Przykładowe dane wejściowe

         1         2         3         4         5         6         7         8
.........0.........0.........0.........0.........0.........0.........0.........0
                                       |
                      05 16523892                    6723519440

Przykładowe dane wyjściowe

         1         2         3         4         5         6         7         8
.........0.........0.........0.........0.........0.........0.........0.........0
                                                 |
                                    11,740,043,332

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.