Problem A - Górna liga
Problem B - Górna liga
Problem C - Dolna liga
Problem D - Zliczanie liczb
Problem E - Trójkątny tekst

 

1974

Problem E - Trójkątny tekst


Opis

Napisz program, który wczyta wiersze tekstu i wypisze ten tekst w trójkącie. Wiersze trójkąta mają być wyrównane z lewej strony. Ostatni wiersz trójkąta ma zawierać jeden wyraz. Kropka kończąca zdanie ma być razem z ostatnim wyrazem - w tekście będą zawarte tylko kropki jako znaki interpunkcyjne. Każdy z wierszy powinien zawierać minimalną liczbę słów, które są potrzebne, aby dany wiersz był dłuższy od leżącego pod nim. Wszystkie nadmiarowe słowa mają być umieszczone w pierwszym wierszu. Tekst będzie zawierał co najwyżej 400 znaków. Pomiędzy słowami nie pojawiają się dodatkowe spacje. Również spacje nie występują przed pierwszym słowem, a żadne ze słów nie jest rozdzielone pomiędzy dwoma wierszami. Koniec tekstu jest oznaczony pustym wierszem.

 

Przykładowe dane wejściowe

MUCH CURRENT RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE INVOLVES
DESIGNING PROGRAMS THAT CAPTURE THE KNOWLEDGE AND REASONING
PROCESSES OF HIGHLY INTELLIGENT SPECIALISTS. THE PRACTICAL GOAL OF
SUCH WORK IS TO MAKE SPECIALIZED EXPERTISE MORE GENERALLY
ACCESSIBLE.

 

Przykładowe dane wyjściowe

MUCH CURRENT RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE INVOLVES
DESIGNING PROGRAMS THAT CAPTURE THE KNOWLEDGE AND
REASONING PROCESSES OF HIGHLY INTELLIGENT
SPECIALISTS. THE PRACTICAL GOAL
OF SUCH WORK IS TO MAKE
SPECIALIZED EXPERTISE
MORE GENERALLY
ACCESSIBLE.

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.