Problem A - Górna liga
Problem B - Górna liga
Problem C - Dolna liga
Problem D - Zliczanie liczb
Problem E - Trójkątny tekst

 

1974

Problem D - Zliczanie liczb


Opis

Twój program ma wczytać zbiór wierszy i dla każdego z nich obliczyć sumę liczb w tym wierszu zawartych. Każdy wiersz zawiera 1 lub więcej liczb. Liczby są rozdzielone przecinkami. Liczba może być dodatnia lub ujemna (poprzedzona znakiem minus) i może lub nie musi zawierać część ułamkową (poprzedzoną kropką dziesiętną wg systemu anglosaskiego). Pomiędzy liczbami oraz wewnątrz samych liczb mogą wystąpić spacje. Oto przykładowy wiersz:

 

1    23.4,-5  ,  .00 2 , 1 8 6

 

W wierszu tym znajdują się liczby: 123.4, -5, 0.002, 186.

 

Specyfikacja wejścia

Na wejściu znajduje się ciąg wierszy. Ostatni wiersz jest wierszem pustym. W każdym niepustym wierszu znajdują się zapisane liczby zgodnie z podanym wcześniej opisem.

 

Specyfikacja wyjścia

Dla każdego niepustego wiersza program powinien wypisać:

 

CARD = treść wiersza
SUM  = wartość sumy

 

Przykładowe dane wejściowe

1    23.4,-5  ,  .00 2 , 1 8 6

 

Przykładowe dane wyjściowe

CARD = 1    23.4,-5  ,  .00 2 , 1 8 6
SUM  =       304.402000000

Do wyświetlenia sumy użyj pola o szerokości 20 znaków, liczba ma posiadać 9 cyfr dziesiętnych po przecinku i być dosunięta do prawej krawędzi pola.

 

UWAGI:

  1. Załóż, że dane wejściowe są zawsze poprawne.
  2. Załóż, że wszystkie wartości można przedstawić jako standardowe liczby zmiennoprzecinkowe.
  3. Nie musisz się martwić precyzją części ułamkowych; 0,1 nie można przedstawić dokładnie, lecz wewnętrzna reprezentacja będzie zaakceptowana jako poprawna.

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.