Problem A - Górna liga
Problem B - Górna liga
Problem C - Dolna liga
Problem D - Zliczanie liczb
Problem E - Trójkątny tekst

 

1974

Problem C - Dolna liga


Opis

Załóżmy, że na stawie unosi się n kaczek tworzących koło. W stawie mieszka również aligator, który uwielbia jeść kaczki. Rozpoczynając od określonej pozycji (kaczka nr 1) aligator liczy w koło i zjada każdą m-tą kaczkę (koło się zamyka w miarę zjadania kaczek). Na przykład, gdy n = 8, a m = 4, to poniższy schemat pokazuje numery kaczek na zewnątrz węzła oraz kolejność ich zjadania wewnątrz węzła:

 

 

Pierwsza kaczka zostanie pożarta jako piąta z kolei, drugą kaczkę aligator zje jako czwartą z kolei, itd. Ciąg 5 4 6 1 3 8 7 2 kolejności zjadania kaczek całkowicie określa jadłospis aligatora. Napisz program, który określi ten ciąg dla danych n i m.

 

Specyfikacja wejścia

Wejście składa się z ciągu wierszy. W każdym wierszu są dwie liczby rozdzielone spacją. Liczby te określają kolejno n - liczbę kaczek (n > 0, n < 100), m - odstęp (m > 0, m < 100). Ostatni wiersz posiada obie liczby n i m równe 0.

 

Specyfikacja wyjścia

Dla każdego wiersza danych program powinien wypisać wiersz z ciągiem liczb, które określają numery kolejno zjadanych kaczek. Każda liczba na wydruku ma zajmować 3 znaki z cyframi dosuniętymi do prawej krawędzi pola.

 

Przykładowe dane wejściowe

8 4
10 3
0 0

 

Przykładowe dane wyjściowe

  5  4  6  1  3  8  7  2
  6  4  1 10  8  2  5  7  3  9

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.