Patent Gilberta Hyatta


 

W 1990 roku Urząd Patentowy przyznał patent na mikrokontroler dla Gilberta Hyatta, który opracował podstawy architektury jednoukładowego mikroprocesora przed pracami Hoffa, Mazora i Faggina. Patent ten opisywał architekturę i projekt logiczny mikrokontrolera z tezą, iż architektura ta może być zawarta w pojedynczym układzie scalonym. Patent ten został później unieważniony w procesie sądowym wytyczonym przez firmę Texas Instruments z uwagi na to, iż opisywane przezeń urządzenie nigdy nie zostało zbudowane i nie mogło być zbudowane przy pomocy technologii dostępnej w czasie dokonania tego wynalazku.List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.