Bity w elektronice
Konwerter kodu BCD na kod 1 z 10


Bramki logiczne
Cyfrowe układy scalone TTL i CMOS
Zasilanie układów TTL i CMOS
Zjawisko hazardu w sieciach logicznych
  Projekty
Bramka sterowana OR - AND - EXOR - NAND
Czytnik klawiatury numerycznej
Konwerter kodu 8421 na kod Gray'a
Konwerter kodu Gray'a na kod 8421
8-bitowy generator bitu parzystości
Konwerter kodu BCD na kod Aikena
Konwerter kodu Aikena na kod BCD
Sterowanie wyświetlaczem kostki do gry
Sterowanie wyświetlaczem cyfrowym LED
Konwerter kodu BCD na kod 1 z 10
Sterownik wskaźnika postępu z 10 diod LED
4-bitowy multiplekser
4-bitowy demultiplekser
1-bitowy sumator

Opis

Kod 1 z 10 jest kodem binarnym, w którym poszczególne bity reprezentują cyfry dziesiętne. W słowie kodowym może być ustawiony tylko jeden bit. Pozostałe bity muszą być w stanie przeciwnym. Cyfry dziesiętne są przyporządkowane poszczególnym bitom. Poniższa tabelka opisuje poszczególne słówka kodu 1 z 10.

 

Cyfra logika dodatnia logika ujemna
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

 

Tego typu kody nadają się do sterowania wyświetlaczy lampowych, w których poszczególne bity sterują włókienkami w wyświetlaczu, uformowanymi w kształcie odpowiedniej cyfry. Również mogą mieć zastosowanie w różnych układach zamków cyfrowych i rozdzielaczach sygnałów cyfrowych.

 

Określenie funkcji logicznych

Zaprojektujemy teraz prosty konwerter kodu BCD na kod 1 z 10, przy czym wybierzemy logikę ujemną - cyfra reprezentowana stanem niskim odpowiadającego jej bitu. Najpierw zdefiniujemy sygnały wejściowe i wyjściowe:

 

 

Realizacja funkcji wyjściowych qi jest bardzo prosta. Każde wyjście qi reaguje tylko na jeden stan sygnałów wejściowych A, B, C i D. Skoro tak, dla każdego wyjścia zastosujemy 4 wejściową bramkę NAND. Do wejść bramki doprowadzimy odpowiednie kombinację sygnałów i ich zaprzeczeń. Kombinacja ta powinna być taka, aby dla danego kodu BCD na wejściach bramki były same jedynki logiczne - wtedy wyjście bramki NAND przyjmie stan 0. Skorzystamy z poniższej tabelki:

 

D C B A D C B A Funkcja
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0

 

Symulacja sieci logicznej

Na wejściu zastosowano inwertory w celu ograniczenia obciążenia wnoszonego przez poszczególne wejścia A, B, C i D, które muszą wysterować wejścia bramek NAND. Dzięki temu rozwiązaniu każde wejście wnosi obciążalność równą 1.

 

Zestawienie elementów

Obciążenia wnoszone przez poszczególne wejścia: A - 1,  B - 1, C - 1,  D - 1,

 

SN7404 x 2

SN7420 x 5

 

Scalony konwerter kodu BCD na kod 1 z 10 - SN7442

Sieć logiczna konwertera wymaga zastosowania aż 7 układów scalonych TTL. To samo zadanie realizuje jeden układ scalonego konwertera BCD na kod 1 z 10 o symbolu SN7442. Schemat wyprowadzeń tego układu przedstawiamy poniżej.

 

 

  List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.