Bity w elektronice
Transkoder kodu Gray'a na kod 8421


Bramki logiczne
Cyfrowe układy scalone TTL i CMOS
Zasilanie układów TTL i CMOS
Zjawisko hazardu w sieciach logicznych
  Projekty
Bramka sterowana OR - AND - EXOR - NAND
Czytnik klawiatury numerycznej
Konwerter kodu 8421 na kod Gray'a
Konwerter kodu Gray'a na kod 8421
8-bitowy generator bitu parzystości
Konwerter kodu BCD na kod Aikena
Konwerter kodu Aikena na kod BCD
Sterowanie wyświetlaczem kostki do gry
Sterowanie wyświetlaczem cyfrowym LED
Konwerter kodu BCD na kod 1 z 10
Sterownik wskaźnika postępu z 10 diod LED
4-bitowy multiplekser
4-bitowy demultiplekser
1-bitowy sumator

Określenie funkcji logicznych

Konwerter (transkoder) jest układem cyfrowym, który przekształca wyrazy jednego kodu binarnego w odpowiadające im wyrazy innego kodu. Nasz konwerter tłumaczy wyrazy kodu Gray'a  na wyrazy kodu 8421. Konwerter posiada 4 wejścia, na które podajemy wyrazy w kodzie Gray'a, i 4 wyjścia, na których pojawia się odpowiedni dla danych wejściowych wyraz w kodzie 8421.

 

 

Tablica stanów wejściowych i wyjściowych dla konwertera jest następująca:

 

Kod Gray'a Kod 8421
D C B A b8 b4 b2 b1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 1 1 1

 

Do wyznaczenia funkcji logicznych dla wyjść b8, b4, b2 i b1 wykorzystujemy algorytm opisany w rozdziale o kodzie Gray'a. Najstarszy bit b8 jest równy bitowi D. Pozostałe bity wyznaczamy na podstawie bitów wyznaczonych wcześniej.

 

b8 = D
b4 = C Å b8
b2 = B Å b4
b1 = A Å b2

 

Sieć działa kaskadowo. Oznacza to, iż sygnał wyjściowy ustali się dopiero po czasie równym sumie czasów propagacji dla poszczególnych bramek.

 

Symulacja sieci logicznej

Zestawienie elementów

SN7486 x 1

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe