Bity w elektronice
Transkoder kodu 8421 na kod Gray'a


Bramki logiczne
Cyfrowe układy scalone TTL i CMOS
Zasilanie układów TTL i CMOS
Zjawisko hazardu w sieciach logicznych
  Projekty
Bramka sterowana OR - AND - EXOR - NAND
Czytnik klawiatury numerycznej
Konwerter kodu 8421 na kod Gray'a
Konwerter kodu Gray'a na kod 8421
8-bitowy generator bitu parzystości
Konwerter kodu BCD na kod Aikena
Konwerter kodu Aikena na kod BCD
Sterowanie wyświetlaczem kostki do gry
Sterowanie wyświetlaczem cyfrowym LED
Konwerter kodu BCD na kod 1 z 10
Sterownik wskaźnika postępu z 10 diod LED
4-bitowy multiplekser
4-bitowy demultiplekser
1-bitowy sumator

Określenie funkcji logicznych

Konwerter (lub transkoder) jest układem cyfrowym, który przekształca wyrazy jednego kodu binarnego w odpowiadające im wyrazy innego kodu. Nasz konwerter tłumaczy wyrazy kodu 8421 w wyrazy kodu Gray'a. Konwerter posiada 4 wejścia, na które podajemy wyrazy w kodzie 8421, i 4 wyjścia, na których pojawia się odpowiedni dla danych wejściowych wyraz w kodzie Gray'a.

 

 

Tablica stanów wejściowych i wyjściowych dla konwertera jest następująca:

 

Kod 8421 Kod Gray'a
b8 b4 b2 b1 D C B A
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0

 

Przy wyznaczaniu funkcji logicznych wyjść D, C, B i A możemy wykorzystać mapy Karnaugha. Jednakże istnieje dużo prostszy sposób, który opisaliśmy w artykule o kodzie Gray'a. Otóż jeśli chcemy z wyrazu kodu 8421 uzyskać odpowiadający mu wyraz w kodzie Gray'a, to wykonujemy operację różnicy symetrycznej (EX-OR) nad danym wyrazem 8421 i jego przesunięciem o 1 bit w prawo. Na przykład, dla wyrazu kodu 8421 1011 wyraz kodu Gray'a jest równy:

 

  0 1 0 1 1
Å 1 0 1 1  
  1 1 1 0  

 

Stąd już można prosto wyprowadzić odpowiednie funkcje logiczne dla wyjść transkodera:

 

D = b8
C = b8 Å b4
B = b4 Å b2
A = b2 Å b1

 

Symulacja sieci logicznej

Zestawienie elementów

Obciążenia wejść: b1 - 1, b2 - 2, b4 - 2,  b8 - 1 + obciążenie linii D.

SN7486 x 1

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe