Literatura

[1]   http://archiwum.wiz.pl/1996/96081700.asp,
[2]   Halliday D., Resnick R.,  Fizyka, t. 2,  PWN, W-wa 1984,
[3]   Szczeniowski S.,  Fizyka doświadczalna, cz. IV,  PWN, W-wa, 1974, Derfel G., Tajemnice światła spolaryzowanego,  Wiedza i życie, rocznik 1996, http://wiz.icm.edu.pl/96081700.HTM,
[4]   Falandysz L.  Fizyka i astronomia, Zbiór zadań. Zakres rozszerzony.  Operon. Wydawnictwo Pedagogiczne,  Gdynia 2003,
[5]   Grammarkow A., G.,  Zadania z optyki i fizyki atomowej,  PWN, W-wa, 1977,  Irodow I., E., Sawieljew I., W., Zamsza O., I.,  Zbiór zadań z fizyki, PWN, W-wa, 1976,
[6]   Encyklopedia fizyki, t.2, PWN, 1973,

 

Od autora:

Budowanie programu w sposób przedstawiony w artykule może budzić zastrzeżenia informatyka-profesjonalisty. Zdecydowałem się jednak na takie podejście ze względów dydaktycznych. Musimy pamiętać, że materiały zamieszczane na stronach edukacyjnych SERWISU EDUKACYJNEGO I LO są przede wszystkim kierowane do uczniów. Postępowanie ”od szczegółu do ogółu”, pozwala odpowiednio stopniować trudność stawianego problemu i jest otwarte nawet dla ucznia, który stawia dopiero pierwsze kroki na polu algorytmiki i programowania. Pozwala jednocześnie dostosować wymagania do jego aktualnego stanu wiadomości i umiejętności.

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.