Literatura

[1] G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t. I, PWN, W-wa 1967

[2] Mały słownik matematyczny, WP, W-wa, 1975,

[3] W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, W-wa, 1999,

[4] Dąbrowski M., O konstruowaniu stożkowych za pomocą ekierki, Matematyka 3, 1985,

[5] Sypek T. W krzywym zwierciadle, Fizyka w Szkole, 2, WSiP, W-wa, 1999.

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.