Literatura

[1]

Ornowksa B., Słowińska T., "Propozycja kryterium oceny dydaktycznych programów komputerowych", Matematyka 5 (1990),

[2]

Ginter J., "Fizyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Klasa III", WSiP, W-wa 1992,

[3]

Baumann R.,"Grafika komputerowa", Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa, 1988,

[4]

Mostowski A., Stark M., "Elementy algebry wyższej", PWN, W-wa 1977,

[5]

Krygowska Z., Treliński G., "Geometria dla klasy IV liceum ogólnokształcącego i technikum", WSiP, W-wa 1975,

[6]

Fichtenholz G.M., "Rachunek różniczkowy i całkowy", t.1, PWN, W-wa 1963,

[7]

Sawyer W.W., "Droga do matematyki współczesnej", WP, W-wa 1974,

[8]

Molęda A., Warężak A., "O trudnościach rozumienia pojęć analizy matematycznej", Matematyka 5 (1991).

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.